Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία

Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία

Σκοπός της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας είναι η συντονισμένη δράση για την πραγματοποίηση των κοινών σκοπών των Πατριδοτοπικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων του νομού Αιτωλοακαρνανίας και στις τρεις εκφράσεις του, τον Συνδετικό, τον Πολιτιστικό και τον Αναπτυξιακό, ως και η επιδίωξη της λύσης των προβλημάτων εκείνων που αφορούν αυτόν σαν σύνολο, όπως π.χ. οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, ως …